Το Εργαστήριο Συγκρουσιακής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας ιδρύθηκε με την από 7.4.2015 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1722/18.8.2015), και αποτελεί μετεξέλιξη του «Κύκλου Συγκρουσιακής Πολιτικής», διεπιστημονικού δικτύου σε λειτουργία ήδη από το 2008. Το Εργαστήριο συνεργάζεται στενά με την Ομάδα Εργασίας Contentious Politics and Social Movements της Committee on Political Sociology, μέλους της Διεθνούς Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (IPSA) και της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ISA), και αποσκοπεί στην κάλυψη –σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο– διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Παντείου σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου: τη μελέτη της συγκρουσιακής πολιτικής, των συλλογικών δράσεων και των κοινωνικών κινημάτων. Στους στόχους του συγκαταλέγονται επίσης: ο σχεδιασμός προωθημένων διδακτικών μορφών, όπως εντατικά σεμινάρια (workshops) και θερινοί κύκλοι μαθημάτων με τη συμμετοχή συναδέλφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό· η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με τους δικούς του · η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, εκδόσεων και η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 (Α ́ 53).

Για περισσότερες πληροφορίες: Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης (ssefer@panteion.gr)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2019-20
Νέο Κτίριο, 4ος όροφος, Αίθουσα Δ3, Ώρα έναρξης 5.00 μμ.


Εισήγηση
Σχολιασμός
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
17
Γ. Ιωάννου
Σ. Ιωαννίδης
31
Α. Κοντογιάννης-Μάνδρος
Λ. Κοτρωνάκη
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
7
Σ. Πανίδου
Σ. Πλακιά

21
Αίθουσα
Συγκλήτου

Workshop
Κοινωνική διαμαρτυρία και πολιτική στον ελληνικό Μεσοπόλεμο
·       Παλαιοί Πολεμιστές και εργατικό κίνημα: μια ιστοριογραφική αποτίμηση ‒Σ. Πλακιά
·       Η κατασταλτική παρόρμηση: κρατική πολιτική και κινηματική διεκδίκηση στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου ‒Σ. Ι. Σεφεριάδης
28
Ανάλυση κοινωνικών δικτύων: μια συμβολή στη θεωρία των κομμάτων
Κ. Τσίκας
Γ. Μοσχονάς
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
4 (Τετάρτη)
Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ

7.00 μμ.
Βιβλιοπαρουσίαση
Ν. Σερντεδάκις, Στ. Τομπάζος (επιμ.) Όψεις της ελληνικής κρίσης: συγκρουσιακός κύκλος διαμαρτυρίας και θεσμικές εκβάσεις, Αθήνα: Gutenberg, 2018
Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα, Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης και οι επιμελητές Νίκος Σερντεδάκις και Σταύρος Τομπάζος. Συντονισμός: Ντίνα Δασκαλοπούλου

12
Αίθουσα
Τελετών
Workshop
Το πεδίο της Συγκρουσιακής Πολιτικήςσκέψεις με αφορμή τη 2η έκδοση του The Oxford Handbook of Social Movements (Donatella DellaPorta & Mario Diani επιμ.), Oxford: Blackwell, 2020
D. DellaPorta, M. Diani, Σ. Ι. Σεφεριάδης
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
9
Χώρος, κοινωνικές τάξεις και πολιτική
Σ. Ι. Σεφεριάδης
Α. Κοντογιάννης-Μάνδρος
16
Αγώνας της ΕΡΤ: Νίκη ή Ήττα; Οι κινηματικές εκβάσεις ως θεωρητικό πρόβλημα
Χ. Αβραμίδης
Κ. Κανελλόπουλος
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

27
Αίθουσα
Συγκλήτου

Workshop
Ταξική συγκρότηση και εργοστασιακός συνδικαλισμός
·       Η συγκρότηση της μεταπολεμικής εργοστασιακής εργατικής τάξης στην Ελλάδα (1960-1973). Η δημιουργία του «βιομηχανικού εργάτη» ‒Σ. Ιωαννίδης
·      Οι αγώνες των βιομηχανικών εργατών στην πρώιμη μεταπολίτευση ‒Γ. Δούκουρη
ΜΑΡΤΙΟΣ
5
Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ
ΠΡΟΒΟΛΗ
Θόδωρου Αγγελόπουλου, Θίασος (1975, 230’)

 

Προβολή της ταινίας και συζήτηση ‒Ι. Παναγόπουλος


19
Αίθουσα
Συγκλήτου

Workshop
ΜΜΕ, εκδοτικά εγχειρήματα και δημόσια σφαίρα
·       Δημοσιογραφία σε κρίση ‒Ν. Δασκαλοπούλου
·       Εκδοτικά εγχειρήματα σε αντίξοο περιβάλλον ‒Χ. Μάης
·      Η κρίση στα κυρίαρχα αθλητικά ΜΜΕ και η πρόκληση ενός εναλλακτικού αθλητικού λόγου ‒Χ. Χαραλαμπόπουλος

26
Το φαινόμενο των ultras στην Αίγυπτο: άνοδος και η πτώση του οπαδικού κινήματος στη βόρεια Αφρική
Β. Καρατζής
Κ. Τσίκας
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2
Αντιστάσεις πολιτών στην υποχώρηση της δημοσίας υγείας: ακτιβισμός και υγειονομική κάλυψη σε Ελλάδα και Ισπανία
Σ. Χρήστου
Γ. Βελεγράκης
9
Αίθουσα
Συγκλήτου
Στρογγυλό τραπέζι
Κρίση και κοινωνική πολιτική
Γ. Κουζής, Ν. Κουραχάνης, Α. Καψάλης, Ι. Ψημένος

30
Αίθουσα
Συγκλήτου

Στρογγυλό τραπέζι
Εργαστήριο Συγκρουσιακής Πολιτικής: Γνωστικοί στόχοι και η διαδρομή μιας δεκαετίας
Λ. Κοτρωνάκη, Κ. Κανελλόπουλος, Σ. Ι. Σεφεριάδης
ΜΑΪΟΣ
13-15
Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
10 Χρόνια Μνημόνια: κοινωνία, κράτος, κοινωνία, πολιτική

28
Από τις τοπικές περιβαλλοντικές κινητοποιήσεις στην κίνημα κατά της κλιματικής αλλαγής. Σκέψεις για τη συγκρότηση των οικολογικών κινημάτων στην Ελλάδα (2006-2019)
Γ. Βελεγράκης
Β. Καρατζής
ΙΟΥΝΙΟΣ
4
Ο Αναρχικός/Αντιεξουσιαστικός χώρος τη δεκαετία του 2000: Εξέλιξη, περιεχόμενα διαμαρτυρίας και ρεπερτόρια δράσης
Κ. Κωστόπουλος
Λ. Κοτρωνάκη

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ


CONTENTIOUS POLITICS, SOCIAL MOVEMENTS _A Committee on Political Sociology Working Group

Emergent supranational —‘multi-level’— governance structures, dense multipurpose transnational networks, and fading territoriality (even when contradicted by resurgent localism) combine to transform the environment within which contemporary collective action is undertaken. In the early 21stcentury, and contrary to what used to be the case only a few years ago, contentious claims and discourse (or framings) are transmissible almost instantaneously. Assessment of these developments, however, raises more questions than answers. Although categorical (and mutually contradictory —glowing or gloomy) verdicts are in no short supply, most scholars approach the new environment as a puzzle...


__________________________________________________________________________

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το κόκκινο νHμα μιας δεκαετιας: αναλυσεις και κεIμενα στα χρονια της κρIσης, Αθηνα: ΤOπος, 2017

Γραμμένα κατά τη διάρκεια της τελευταίας, ιδιαίτερα πυκνής δεκαετίας, ως άρθρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο και ως δημόσιες τοποθετήσεις-εισηγήσεις σε πολιτικές εκδηλώσεις και συνεντεύξεις, τα κείμενα του τόμου αυτού συνυφαίνουν ακαδημαϊκή και πολιτική γραφή προκειμένου να αναδείξουν μείζονα ζητήματα της περιόδου. Ο πολυπρισματικός τους χαρακτήρας αντανακλά και αναδεικνύει τις πολλαπλές ‒πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές‒ εκφάνσεις της κρίσης, με απώτερο στόχο τη διακρίβωση του «κόκκινου νήματος» που τις διατρέχει. Οργανωμένα σε τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες (Θεωρία, Ιστορία, Πολιτική) και σειρά αντίστοιχων υποενοτήτων, και διατηρώντας αυτούσια την μορφή της αρχικής τους δημοσιοποίησης, τα κείμενα αναμετρώνται αποφασιστικά με τη μεγάλη δοκιμασία του χρόνου. Στο βαθμό που οι επισημάνσεις, η κριτική και οι παραινέσεις τους υπήρξαν, τη στιγμή της υποβολής τους, καίριες, έχει σημασία να τονιστούν οι μεθοδολογικές και πολιτικές τους προϋποθέσεις. Δεσπόζουσα είναι στο πλαίσιο αυτό η διαχρονικά τεράστια σημασία της πολιτικής -όχι ως απλής αντανάκλασης των κοινωνικών συνθηκών, αλλά ως δημιουργού τους. Συνδιαλεγόμενα με τη σύγχρονη θεωρία τς δημοκρατίας και το εξόχως δυναμικό πεδίο της Συγκρουσιακής Πολιτικής, τα κείμενα υπογραμμίζουν επίσης ότι η ενεργοποίηση του Δήμου ιστορικά υπήρξε ο κύριος δημοκρατικός καταλύτης και σήμερα αποτελεί βασικό όρο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τονίζεται όμως και ο παράγοντας που το δραματικό πολιτικό έλλειμμα της τελευταίας περιόδου έφερε επιτακτικά στο προσκήνιο: ότι διέξοδος από το τρέχον κρισιακό αδιέξοδο δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ούτε εντός του καπιταλιστικού συστήματος, ούτε εντός του εθνικού κράτους. Έναν αιώνα μετά την Οκτωβριανή επανάσταση, το δίλημμα Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ.  (Περισσότερα) 
__________________________________________________________________________

VIOLENT PROTEST, CONTENTIOUS POLITICS, AND THE NEOLIBERAL STATE

Edited by Seraphim Seferiades, Panteion University, Greece and Hank Johnston, San Diego State University, USA
Series : The Mobilization Series on Social Movements, Protest, and Culture


This volume of cutting-edge research comparatively analyzes violent protest and rioting, furthering our understanding of this increasingly prevalent form of claim making. Hank Johnston and Seraphim Seferiades bring together internationally recognized experts in the field of protest studies and contentious politics to analyze the causes and trajectories of violence as a protest tactic. Crossnational comparisons from North America, Britain, France, Germany, Greece, Iran, Thailand, and elsewhere contribute to the volume's theoretical elaboration, while several case studies add depth to the discussion. This title will be of key importance to scholars across the social sciences, including sociology, political science, geography and criminology. Johnston and Seferiades's exciting book is a significant contribution to the study of rioting and violent protest in the contemporary neoliberal state.
Contents: Preface; Section I Theoretical Perspectives: The dynamics of violent protest: emotions, repression and disruptive deficit, Seraphim Seferiades and Hank Johnston; Protest movements and violence, Frances Fox Piven; The outcomes of political violence: ethical, theoretical, and methodological challenges, Lorenzo Bosi and Marco Guigni; Age cohorts, cognition, and collective violence, Hank Johnston. Section II Regional Perspectives: France, Germany, and United Kingdom: Political violence in Germany: trends and exploration of causes, Dieter Rucht; The 'unusual suspects': radical repertoires in consensual settings, Mario Diani; The riots: a dynamic view, Donatella della Porta and Bernard Gbikpi. Section III Comparative Perspectives: Protest and repression in democracies and autocracies: Europe, Iran, Thailand, and the Middle East 2010–2011, Jack A. Goldstone; Contemporary French and British urban riots: an exploration of the underlying political dimensions, David Waddington and Mike King; The volatility of urban riots, Marilena Simiti. Section IV The Greek December, 2008: The Greek December, 2008, Hank Johnston and Seraphim Seferiades; Along the pathways of rage: the space-time of an uprising, Loukia Kotronaki and Seraphim Seferiades; Radical minorities, a decade of contention and the Greek December 2008, Nikos Lountos; Bibliography; Index (Περισσότερα)

__________________________________________________________________________

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Donatella DellaPorta, Mario Diani (Πρόλογος,Επιμέλεια ΣΙΣεφεριάδης)

Εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες, η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες έχει καταστήσει σαφές πως η αποκλειστικά θεσμική πρόσληψη του πολιτικού (της πολιτικής απλώς ως κυβερνάν) είναι ελλιπής και ατελέσφορη. Προϋπόθεση για μια σφαιρική −στερεοσκοπική− κατανόηση του πολιτικού φαινομένου είναι η συστηματική συμπερίληψη και της άλλης βασικής του διάστασης, της πολιτικής ως αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένα τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας πολιτικής και κοινωνικής συγκυρίας, η σειρά Συγκρουσιακή Πολιτική, που ο τόμος αυτός εγκαινιάζει, σηματοδοτεί σταθμό. Το βιβλίο αυτό αποτυπώνει γλαφυρά όλα τα δυναμικά στοιχεία της συγκρουσιακής θέασης της πολιτικής − με έμφαση τόσο στους μεταβαλλόμενους θεσμικούς μηχανισμούς όσο και στις συνθήκες που διέπουν την πολιτική των οργανωμένων δρώντων. Εστία αποτελούν τα κοινωνικά κινήματα, συλλογικότητες που, κατά τους συγγραφείς, συγκροτούνται αντιπαραθετικά προς τις υφιστάμενες θεσμικές κανονικότητες.
Αναλύοντας την εμπειρία πλειάδας κινηματικών συλλογικοτήτων (κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, φεμινιστικό και εργατικό κίνημα, μειονοτικά κινήματα κ.λπ.), οι della Porta και Diani επιχειρούν μια κριτική ανάλυση των σημαντικότερων ζητημάτων που συνδέονται με τη συλλογική δράση στις σύγχρονες κοινωνίες. Πρόκειται για μια ενημερωμένη και εύληπτη εισαγωγή στη θεωρία των κοινωνικών κινημάτων, που χαρτογραφεί τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της συγκρουσιακής πολιτικής.
Απευθύνεται σε φοιτητές και ερευνητές των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, σε κάθε ενημερωμένο πολίτη -στους ίδιους τους συμμετέχοντες στα κοινωνικά κινήματα, στους ακτιβιστές, σε όσους εμπλέκονται στη συλλογική δράση. (Περισσότερα)

__________________________________________________________________________